Nevenwerkzaamheden

Met ingang van 1 augustus 2022 veranderen een aantal zaken. Een daarvan gaat over nevenwerkzaamheden.

Vele arbeidsovereenkomsten vermelden dat medewerkers naast hun werk geen nevenwerkzaamheden mogen doen. Dit verandert per 1 augustus. Werknemers mogen dan namelijk in beginsel wél ander werk naast hun baan verrichten. Je mag als werkgever alleen verbieden als er een zogenoemd objectieve rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Denk aan belangenverstrengeling, het beschermen van bedrijfsinformatie en de gezondheid en veiligheid van de werknemer, of als het in strijd is met de Arbeidstijdenwet. Bijvoorbeeld als iemand fulltime werkt en daarnaast nog een arbeidsovereenkomst afsluit van 30 uur.

Het is niet nodig om van tevoren een rechtvaardigheidsgrond vast te leggen in een arbeidsovereenkomst, of om bestaande arbeidscontracten te vernieuwen. Je kunt wel in de overeenkomst vermelden dat de werknemer vooraf toestemming moet vragen voor de nevenwerkzaamheden, zodat als het gaat spelen, je het kunt toetsen aan de objectieve rechtvaardigingsgronden.