Informatieverplichting aan personeel

De informatieverplichting van werkgevers wordt uitgebreid per 1 augustus 2022.

Nieuwe medewerkers moeten voortaan worden geïnformeerd over de plaats waar ze mogen werken, wat de werktijden zijn en hoe de regeling eruit ziet bij overwerk. Maar werkgevers moeten ook informatie verstrekken over verlofvormen, proeftijd, regeling over scholing, bonussen of toeslagen en hoe de procedure is bij het beëindigen van het arbeidscontract. Als deze onderwerpen in de cao staan, dan is een verwijzing daarheen voldoende.

De belangrijkste arbeidsvoorwaarden, zoals de duur van het contract en de standplaats, moeten binnen zeven dagen na de start van het dienstverband aan de medewerker worden doorgegeven. De andere voorwaarden moeten binnen één maand. Voor de meeste werkgevers zal er in de praktijk weinig veranderen, omdat bijna al deze zaken al in de arbeidsovereenkomst staan. Mocht dat niet het geval zijn, is het van belang om het nu alvast in de standaard basisovereenkomsten te zetten.

Voor bestaande arbeidsovereenkomsten geldt dat de informatie alleen verstrekt hoeft te worden als de medewerker erom vraagt. In dat geval moet de werkgever de informatie binnen een maand aan de medewerker verstrekken.