Becx Arbeidsdeskundig Advies

Becx Arbeidsdeskundig Advies is actief op het terrein van arbeidsgeschiktheidsvraagstukken. Naast HR-advisering richt de dienstverlening zich voornamelijk op een aantal specifieke zaken, zoals arbeidsdeskundige beoordelingen, verzuimbegeleiding, re-integratie, ergonomie, preventie en outplacement.

  • Sinds 1998 ervaring in re-integratiebegeleiding, HR-advisering en arbodienstverlening.
  • Bekend met de wet- en regelgeving.
  • Beschikt over een uitgebreide kennis van de diverse sectoren en beroepen.
  • Beschikt over een breed netwerk en ken het speelveld.
  • Becx Arbeidsdeskundig Advies werkt samen met diverse partners zodat de continuïteit gewaarborgd is.

 

Maatwerk

De werkwijze van Becx Arbeidsdeskundig Advies kenmerkt zich door maatwerk. Na een uitvoerige analyse wordt samen met u gezocht naar de beste oplossing.

Onafhankelijkheid

Deskundigheid en kwaliteit gaan gepaard met onafhankelijkheid. Een deskundig en kwalitatief advies mist zijn doel wanneer de dienstverlenende partij afhankelijk is van een derde partij. Becx Arbeidsdeskundig Advies stelt zich daarom onafhankelijk op.

Missie 

Deskundig, kwalitatief en onafhankelijk diensten verlenen waardoor de balans in de driehoek tussen Mens-Werk-Inkomen kan worden voortgezet, hersteld of geoptimaliseerd.  

Contact

Wilt u in contact komen met Becx Arbeidsdeskundig Advies? Ik geef graag een persoonlijke toelichting of zend u aanvullende informatie.

 

Miranda Becx