Soms zoekt u hulp voor een specifiek vraagstuk. Dit wilt u oplossen binnen een vaste termijn, en voor een vast bedrag. Er moet bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden onder uw medewerkers. Of u wilt een aanpak voor functionering en beoordeling realiseren. U vindt in ons de juiste partner voor het opzetten, begeleiden en implementeren van dergelijke projecten. Wij kunnen optreden als projectleider of projecten zelfstandig uitvoeren.

Een aantal voorbeelden van projecten zijn:

  • Schrijven van een beleidsstuk of een personeelsreglement
  • Begeleiden van veranderingstrajecten
  • Invoeren van een beoordelings- en waarderingssysteem
  • Opzetten van een opleidings- of loopbaanbeleid
  • Opstellen van fiscale regels voor medewerkers
  • Invoeren van een functiewaarderingssysteem
  • Begeleiden ontslagprocedure UWV