Kosten van verplichte opleidingen

Met ingang van 1 augustus 2022 komen er nieuwe regels voor verplichte opleidingen.

Al eerder moesten werkgevers medewerkers in staat stellen om opleidingen en cursussen te volgen die nodig zijn om hun functie uit te oefenen.
Met ingang van 1 augustus zijn de opleidingen die de werkgever oplegt, voor rekening van de werkgever.

Het gaat hierbij om alle kosten, dus ook om de reiskosten, kosten van boeken en studiemateriaal en examengelden. Daarnaast mag de werknemer niet meer worden gevraagd om de opleiding in eigen tijd te doen, dit valt voortaan onder werktijd.

Door deze nieuwe regels vervallen studiekostenbedingen, ook die eerder zijn afgesproken. Dat zijn afspraken over terugbetaling als de werknemer binnen een bepaald termijn na het behalen van de opleiding weggaat of over te behalen resultaten.

Studiekostenbedingen mogen dan alleen nog voor studies die niet verplicht zijn opgelegd vanuit de werkgever, CAO of de wet. Ook beroepsopleidingen vallen erbuiten.

Onduidelijk is nog wat onder verplichte scholing valt en of de wet ook gaat gelden voor de scholing die nodig is om iemand te herplaatsen na bijvoorbeeld ziekte.

Voor u als werkgever is het van belang in kaart te brengen welke scholingen u aanbiedt aan uw personeel en welke daarvan verplicht zijn.