Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 moeten de Europese richtlijnen rondom transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden geimplementeerd in het Nederlandse rechtssysteem. Een aantal gewijzigde artikelen heb ik reeds vernoemd in mijn nieuwsartikelen.

In deze bijlage vindt u de memorie van toelichting. Ik hoop dat het u aanvullende informatie geeft. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken, via mail: info@becxadvies.nl of via telefoon 06-10178672.