Artikelen door Miranda Becx

Ontslag via UWV of kantonrechter?

Ontslagroute Welke route moet je als werkgever doorlopen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het UWV is de bevoegde instantie als het gaat om: • bedrijfseconomisch ontslag • ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid Andere, meer persoonlijke redenen gaan via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden: • frequent […]

STAP subsidie

Op 1 juli jl. was er de mogelijkheid om STAP-subsidie aan te vragen. Deze subsidie geeft je de mogelijkheid om een opleiding, training of cursus te volgen. Mocht het bedrag lager zijn dan 1000 euro, dan is de opleiding, training of cursus gratis. Indien het bedrag hoger is, dan kun je een subsidie krijgen van […]

2 maanden betaald ouderschapsverlof

Tot en met 1 augustus van dit jaar, krijgen werknemers ouderschapsverlof niet uitbetaald. Door een nieuwe Europese richtlijn wordt dit anders, een werknemer kan met ingang van 2 augustus 2022 2 maanden betaald ouderschapsverlof krijgen.  Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk […]

Voorspelbaar werkpatroon

Nog een wijziging per 1 augustus 2022. Een werknemer moet zoveel mogelijk geinformeerd worden  over wanneer hij verplicht moet werken. Anders gezegd: je moet voor een  zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon zorgen. Dat betekent dat je werknemer in principe weet wanneer hij moet werken. Als je veel met oproepkrachten werkt, heeft dit veel impact op je. […]

Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 moeten de Europese richtlijnen rondom transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden geimplementeerd in het Nederlandse rechtssysteem. Een aantal gewijzigde artikelen heb ik reeds vernoemd in mijn nieuwsartikelen. In deze bijlage vindt u de memorie van toelichting. Ik hoop dat het u aanvullende informatie geeft. Mocht u nog vragen hebben dan […]

Informatieverplichting aan personeel

De informatieverplichting van werkgevers wordt uitgebreid per 1 augustus 2022. Nieuwe medewerkers moeten voortaan worden geïnformeerd over de plaats waar ze mogen werken, wat de werktijden zijn en hoe de regeling eruit ziet bij overwerk. Maar werkgevers moeten ook informatie verstrekken over verlofvormen, proeftijd, regeling over scholing, bonussen of toeslagen en hoe de procedure is […]

Nevenwerkzaamheden

Met ingang van 1 augustus 2022 veranderen een aantal zaken. Een daarvan gaat over nevenwerkzaamheden. Vele arbeidsovereenkomsten vermelden dat medewerkers naast hun werk geen nevenwerkzaamheden mogen doen. Dit verandert per 1 augustus. Werknemers mogen dan namelijk in beginsel wél ander werk naast hun baan verrichten. Je mag als werkgever alleen verbieden als er een zogenoemd […]

Kosten van verplichte opleidingen

Met ingang van 1 augustus 2022 komen er nieuwe regels voor verplichte opleidingen. Al eerder moesten werkgevers medewerkers in staat stellen om opleidingen en cursussen te volgen die nodig zijn om hun functie uit te oefenen. Met ingang van 1 augustus zijn de opleidingen die de werkgever oplegt, voor rekening van de werkgever. Het gaat […]