Kosten Verzuim

 

Een hoog verzuim kost u als werkgever veel geld. Gemiddeld kost een zieke werknemer de werkgever zo’n  € 250,- per dag. Deze kosten hebben te maken met loondoorbetaling, vervangingskosten, re-integratiekosten, productieverlies, etc.

Ongeveer twee tot drie procent verzuim per jaar is niet altijd te vermijden. Dit heeft te maken met ernstige ziektes en ongevallen. Verzuim van meer dan drie procent heeft ook vaak te maken met gedrag. Het verzuimgedrag van de  individuele medewerker komt meestal voort uit de verzuimcultuur die in de organisatie heerst. Vindt uw medewerker het normaal om met een verkoudheid naar het werk te komen, of is dat een reden om een dagje uit te zieken? De drempel om zich in deze situatie ziek te melden is voor iedereen verschillend. Heeft u uw medewerkers al eens gevraagd naar de beeldvorming die er heerst over ziekte? Vinden zij het normaal dat je minstens twee keer per jaar ziek bent, want ziek is immers ziek?

Enkele feiten 

  • Van het totale verzuim is ruim 70 % kortdurend, dit is eenvoudig te verlagen met
    een praktisch verzuimbeleid.
  • Werknemers melden zich minder gemakkelijk ziek als zij dit persoonlijk moeten doen
    bij hun leidinggevende.
  • Een verzuimfrequentie hoger dan circa 2 keer per jaar is reden om eens kritisch naar het verzuimgedrag te kijken.

Verzuimmanagement- en begeleiding is altijd maatwerk. Door vroegtijdig ingrijpen bij een ziekmelding neemt de kans op langdurig verzuim en daarmee gepaarde hoge kosten af!
Becx Arbeidsdeskundig Advies kan u helpen uw verzuimkosten te verlagen.