Houding

Medewerkers werken soms in een ergonomisch minder verantwoorde houding. Ook kan de werkplek niet ergonomisch ingericht zijn of de plaats van het werk kan leiden tot belemmeringen van de arbeidsmogelijkheden of werkvreugde. Als gevolg hiervan kunt u te maken krijgen met frequent of langdurig ziekteverzuim van uw medewerker.

 

Preventie

Preventief kan Becx Arbeidsdeskundig Advies ingezet worden om de belastende factoren op de werkplek in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

 

Werkplekonderzoek

Bij reeds ontstaan ziekteverzuim kan ook een werkplekonderzoek plaatsvinden. Het onderzoek omvat een gesprek met de leidinggevende en medewerker. Daarnaast wordt de werkplek beoordeeld uitgaande van de medische beperkingen van de medewerker. Uiteraard wordt rekening gehouden met de organisatie van het werk, de werkwijze en factoren in de persoon of thuissituatie gelegen. U ontvangt binnen twee weken nadat het werkplekonderzoek heeft plaatsgevonden een rapportage met concrete en toepasbare adviezen.