Re-integratie ‘Spoor 1’

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, dient in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) onderzocht te worden of voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever aanwezig is. Dit is het 1e spoor onderzoek.

Spoor 1 kan terugkeer naar de huidige of aangepaste functie betekenen, of terugkeer naar een nieuwe functie binnen de eigen organisatie.

In het 1e spoor onderzoek wordt het volgende onderzocht:

  • Toetsen belastbaarheid werknemer door middel van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan de belasting in de huidige arbeid;
  • Aanpassen van de eigen werkplek of advisering om belasting te laten afnemen;
  • Aanpassen van de functie; bepaalde taken weglaten of juist toevoegen;
  • Kijken naar de mogelijkheden van tijdcontingente werkhervatting en werkgever en werknemer hierin coachen;
  • De mogelijkheden van scholing onderzoeken;
  • Onderzoek of het nodig is om een twee-sporenbeleid volgen.

Becx Arbeidsdeskundig Advies kan spoor 1 re-integratie voor u uitvoeren. Uiteraard worden alle inspanningen en resultaten periodiek gerapporteerd.

Spoor 2

Als er geen structurele, passende arbeid binnen het eigen bedrijf is gevonden volgt een re-integratie spoor 2.