miranda

 

Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel om aan te geven wat zowel de interne als externe re-integratiemogelijkheden van uw werknemer zijn. Als leidraad wordt een afweging gemaakt tussen de belastbaarheid/draagkracht van de persoon in alle facetten enerzijds en de belasting voortkomend uit het werk anderzijds.

 

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

Arbeidsdeskundig onderzoek kan uitgevoerd worden wanneer de werknemer door ziekte niet meer (volledig) kan functioneren en wanneer onduidelijk is of de huidige functie nog passend is. Het onderzoek richt zich daarbij ook op ander passend werk binnen of buiten de organisatie en of inzet van aanpassingen en voorzieningen noodzakelijk zijn.

 

De werkwijze tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt gedaan op basis van een dossier onderzoek en door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen in een functionele mogelijkheden lijst (FML). Aansluitend vindt een gesprek plaats met werkgever en werknemer en een werkplekonderzoek. Vervolgens wordt de belastbaarheid van de werknemer afgewogen tegen de belasting van de functie. Het onderzoek beantwoordt de volgende vraagstellingen:

  1. Is een werknemer nog in staat om zijn eigen functie uit te voeren?
  2. Zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer passend te maken?
  3. In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve passende arbeid verrichten?
  4. Wat zijn de mogelijkheden om de werknemer te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever, indien er bij de huidige werkgever geen mogelijkheden zijn?

Werkgever en werknemer ontvangen een rapportage met de conclusie van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen. In het advies wordt uiteraard aandacht besteed aan de wettelijke aspecten en de praktijk.